Έντυπα || Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουριστικών  Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με βάση τις εξειδικευμένες και Τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως απασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης Τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και ταξιδιωτικά γραφεία. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
2. Προμήθεια τροφίμων ποτών και εξοπλισμού.
3. Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
4. Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
5. Εποπτεία και Διοίκηση ορόφων.
6. ¶σκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
7. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
8. Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π.), μπαρ, κέντρων διασκέδασης  και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία πολυτελείας και Α΄.
9. Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων.
10. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακά επισιτιστικά κ.λ.π. τμήματα  επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.
11. Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
12. Έκδοση εισιτηρίων.
13. Σχεδιασμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
14. Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού.
15. Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
16. Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS).
17. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π. τμήματα αεροπορικών, ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιρειών, τραπεζών κ.λ.π.
18. ¶σκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης.
19. ¶σκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
20. Παροχή υπηρεσιών στη Δ/νση Επιθεώρησης στο Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές Διευθύνσεις του.
21. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση-επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 

 
 

 

Α. Τ. Ε. Ι. ΠΑΤΡΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Πάτρα, ΕΛΛΑΣ

www.teipat.gr

  Αρχική    Το Τμήμα    Πρόγραμμα Σπ.    Επαγγελματικά Δικ.    Εικόνες    Εντυπα    Πρακτική Ασκ.    Προσωπικό    Συνέδριο    Επικοινωνία   

 

Last update 12.12.2013