Έντυπα || Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 


Φοιτητικά ΘέματαΠροϋποθέσεις Έναρξης Πρακτικής ¶σκησης

Προϋποθέσεις Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας

Προϋποθέσεις Παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές που προγραμματίζουν να παρουσιάσουν Πτυχιακή Εργασία, πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
 • Για τη συμμετοχή σε μια από τις ως άνωθεν προγραμματισμένες ημερομηνίες παρουσιάσεων θα πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης της Πτυχιακής.
 • Να έχουν στείλει εγκαίρως (τουλάχιστον 20 ημέρες νωρίτερα) στη Γραμματεία του Τμήματος, 3 αντίγραφα & 3 cd της Πτυχιακής τους Εργασίας με αίτησή τους για Ορισμό ημερομηνίας παρουσίασης Πτυχιακής (το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος tour.teipat.gr/entypa.html). Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο τόσο από τον ίδιο το σπουδαστή όσο & από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.

Χρονοδιάγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου
Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 (17/07/2014)
 • Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 29/09/2014
 • Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή 16/01/2015
 • Αναπλήρωση Μαθημάτων: 19/01/2015 - 23/01/2015
 • Έναρξη Εξεταστικής Περιόδου: Δευτέρα 26/01/2015
 • Λήξη Εξεταστικής Περιόδου: Παρασκευή 13/02/2015

Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου
Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 (17/07/2014)
 • Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 23/02/2015
 • Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή 05/06/2015
 • Αναπλήρωση Μαθημάτων: 08/06/2015 - 12/06/2015
 • Έναρξη Α' Εξεταστικής Περιόδου: Δευτέρα 15/06/2015
 • Λήξη Α' Εξεταστικής Περιόδου: Παρασκευή 03/07/2015
 • Έναρξη Β' Εξεταστικής Περιόδου: Τρίτη 01/09/2015
 • Λήξη Β' Εξεταστικής Περιόδου: Παρασκευή 18/09/2015

Κανόνες Μετάβασης από το Πρόγραμμα Σπουδών του 1993 και 2002
στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2010

Ανανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων

Συγγράμματα
::NEW::

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων
::NEW::

Πρόγραμμα Εξεταστικής

 

 

 

 

 

 

Α. Τ. Ε. Ι. ΠΑΤΡΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Πάτρα, ΕΛΛΑΣ

www.teipat.gr

           Πρόγραμμα Σπουδών                            

 

Last update 26.10.2014