Έντυπα || Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Προσωπικό
 

 

 Διδακτικό Προσωπικό

   Μόνιμο Ε.Π.


   Μόνιμο Ε.Π. εκτός τμήματος
   Έκτακτο Ε.Π.

 Λοιπό Προσωπικό

   Ε.Τ.Π.
   Γραμματεία Τμήματος
  • Τσιράκου Νικολέτα [Προϊσταμένη Γραμματείας]
  • Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
  • Λόξα Αικατερίνη
  • Τσιντώνη Μαρία
 

 

 

 

Α. Τ. Ε. Ι. ΠΑΤΡΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Πάτρα, ΕΛΛΑΣ

www.teipat.gr

Εκπαιδευτικό Προσωπικό                              

 

Last update 14.11.2014