14/11/2016 -- ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Πρακτική Άσκηση στο ταξιδιωτικό γραφείο Heraklio Travel [Ν. Ηράκλειο Αττικής].

07/11/2016 -- ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Πρακτική Άσκηση στο ταξιδιωτικό γραφείο travelplanet24.com [Αθήνα].

07/11/2016 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.

07/11/2016 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Σχετικά με τους σπουδαστές που έχουν εισηγητή και επιβλέποντα στην πτυχιακή τους εργασία τον κο Σωτηρόπουλο.

03/11/2016 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πίνακας Αξιολόγησης Αγγλικής Ορολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016.

31/10/2016 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

27/10/2016 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 [02 Νοεμβρίου - 11 Νοεμβρίου 2016]