08/12/2016 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θέματα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 [Δήλωση θέματος: 09/12/2016 - 19/12/2016].

08/12/2016 -- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: Υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για Μεταπτυχιακές Σπουδές το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 [Έως 31/12/2016].