27/03/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Αλφαβητικοί και Αξιολογικοί Πίνακες υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

27/03/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

27/03/2018 -- ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Πρακτική Άσκηση στο Ταξιδιωτικό Γραφείο HΙΜΑLAYA TRAVEL [Αθήνα]

26/03/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Εργαστηριακού Μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

21/03/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

22/03/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

22/03/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

22/03/2018 -- ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Απόσπασμα Πρακτικού 06/22-03-2018 για την έγκριση των αποτελεσμάτων της υπ. αριθ. 05/05-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [Υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 - 2018 Στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»]

22/03/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

21/03/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

21/03/2018 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

20/03/2018 -- ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Πρακτική Άσκηση στο Ταξιδιωτικό Γραφείο Ferry Center [Πάτρα]

19/03/2018 -- ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Πρακτική Άσκηση στον Ξενοδοχειακό Όμιλο Mayor Hotels & Resorts [Κέρκυρα]

16/03/2018 -- ΥΠΕ&Θ: Έναρξη δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [Δήλωση: 20.Μαρτίου έως 04.Μαΐου, Διανομή: 20.Μαρτίου έως 18.Μαΐου]

16/03/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων [Αιτήσεις Έως 23.Μαρτίου.2018]

16/03/2018 -- ERASMUS+: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 [Αιτήσεις: 05-30.Μαρτίου.2018]
Ενημερωτικό έντυπο::Πίνακας συνεργαζόμενων πανεπιστημίων::Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής φοιτητών::Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ΕΠ-ΔΠ

09/03/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [09.03.2018]

09/03/2018 -- ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών από μεταγραφή [έως 12 Μαρτίου]

23/02/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [23/02 - 02/03]