06/08/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκού Λογαριασμού για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών [έως 31.08.2018]

06/08/2018 -- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες

02/08/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018