18/06/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Διδάσκων: ΖΑΧΟΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣ]

14/06/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Εξεταστέα ύλη μαθήματος "ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" για την εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

08/06/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για το Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

08/06/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Διδάσκων: ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ]

08/06/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Εξεταστέα ύλη μαθημάτων με εξεταστή τον κο Αβραμόπουλο για την εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

08/06/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Εξεταστέα ύλη μαθήματος "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" για την εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

06/06/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πρόγραμμα Εξεταστική Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ]

05/06/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Διδάσκοντες: ΡΕΤΖΕΠΗΣ-ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ]

04/06/2018 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πρόγραμμα Εξεταστική Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

31/05/2018 -- ΥΠΕ&Θ: Νέα παράταση διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [Διανομή έως 08/06/2018]

27/05/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Διδάσκων: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ]

24/05/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Διδάσκων: ΖΑΧΟΥΡΗΣ ΠΑΡΙΣ]

24/05/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Διδάσκοντες: ΡΕΤΖΕΠΗΣ-ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ]

22/05/2018 -- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηριακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Διδάσκων: ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ]