18/12/2017 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Εργαστηριακού Μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ [ΟΜΑΔΑ Δ']

07/12/2017 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Εργαστηριακού Μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ [ΟΜΑΔΑ Α']

07/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Πρακτικό ανάδειξης εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

04/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2017-2018, 2018-2019 [Έως 31.01.2018]

01/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

01/12/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Σχετικά με τους υποψηφίους από μετεγγραφή φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων

29/11/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ημερομηνίες διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων [13-15.12.2017]

29/11/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τελετή Καθομολόγησης των Πτυχιούχων του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων [08.12.2017]

27/11/2017 -- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Ορθή Ανακοίνωση Αναπλήρωσης Εργαστηριακού Μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ [ΟΜΑΔΑ Δ']

24/11/2017 -- ΑΝΑΒΟΛΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Αναπλήρωση Μαθημάτων 24 Νοεμβρίου 2017 και Προγραμματισμός Αναπληρώσεων

02/11/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προς υποψήφιους για κατάταξη στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 [Αιτήσεις: 01/11/2017 έως 15/11/2017]
[Εξεταζόμενα μαθήματα και ύλη :: Έντυπο Αίτησης]

31/10/2017 -- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Έναρξη διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [Από 31/10/2017 έως 12/01/2018]