Η εκπαίδευση στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο κύκλος σπουδών που προσφέρεται στο τμήμα αποτελείται από διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων, από την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και από την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Σπουδές

Οδηγός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2018-2019 Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων[ Κατέβασμα σε μορφή pdf ]

Πρακτική Άσκηση


Προϋποθέσεις Έναρξης Πρακτικής Άσκησης [pdf έγγραφο]

Προαπαιτούμενα Μαθήματα για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών [Πρόγραμμα Σπουδών 2010-2011]:

 • Τουρισμός και Ανάπτυξη
 • Διοίκηση Επισιτισμού και Τροφοδοσίας ΙΙ
 • Τουριστική Πολιτική
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ
 • Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας ΙΙ
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών


Προϋποθέσεις Έναρξης Πρακτικής Άσκησης [Παλαιά Προγράμματα Σπουδών - pdf έγγραφο]

Προαπαιτούμενα Μαθήματα για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης [Πρόγραμμα Σπουδών 2002]:

 • Επαγγελματική Μαγειρική Ι
 • Επαγγελματική Μαγειρική ΙΙ
 • Υπηρεσία Ορόφων
 • Μπαρ-Ποτά-Οινολογία
 • Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίων
 • Υπηρεσία Υποδοχής
 • Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών και Ναυτιλιακών Γραφείων
 • Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση Εισιτηρίων
 • Διαχείριση Λογαριασμών Πελατών
 • Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ
 • Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου & Εκτέλεση Ταξιδίου
 • Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Προαπαιτούμενα Μαθήματα για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης [Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών]:

 • Επαγγελματική Μαγειρική Ι
 • Επαγγελματική Μαγειρική ΙΙ
 • Υπηρεσία Ορόφων
 • Μπαρ-Ποτά-Οινολογία
 • Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορίων
 • Υπηρεσία Υποδοχής
 • Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών και Ναυτιλιακών Γραφείων
 • Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση Εισιτηρίων
 • Διαχείριση Λογαριασμών Πελατών
 • Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ
 • Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου & Εκτέλεση Ταξιδίου
 • Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Πτυχιακή εργασία

Προϋποθέσεις ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας

Οι προϋποθέσεις για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι:

 • Ο φοιτητής να βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών
 • Να οφείλει τρία (3) μαθήματα το μέγιστο και σε αυτά να μην συμπεριλαμβάνεται το μάθημα Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
 • Η προακτέα επίδοση στο ανωτέρω μάθημα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός των άλλων, για την ανάθεση πτυχιακής εργασίας σε φοιτητή.


Προϋποθέσεις Παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που προγραμματίζουν να παρουσιάσουν Πτυχιακή Εργασία, πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

 • Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα προγραμματίζονται για το τέλος κάθε μήνα.
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στείλει εγκαίρως (τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα) στη Γραμματεία του Τμήματος, 3 αντίγραφα & 3 cd της Πτυχιακής τους Εργασίας καθώς αίτησή τους για ορισμό ημερομηνίας παρουσίασης.
 • Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο τόσο από τον ίδιο το φοιτητή όσο & από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό.
 • Για τη συμμετοχή σε μια από τις προγραμματισμένες ημερομηνίες παρουσιάσεων θα πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης της Πτυχιακής Εργασίας.


Προδιαγραφές δομής Πτυχιακών Εργασιών [pdf]

Οι προδιαγραφές της δομής μιας Πτυχιακής Εργασίας έχουν καθoριστεί από την κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και αναγράφονται στην ιστοσελίδα της.


Αναφορές - Βιβλιογραφία

Τρόπος αναφοράς βιβλιογραφίας [Δείτε APA Citations Format and Examples].

Κατατακτήριες Εξετάσεις


Εξεταζόμενα μαθήματα και ύλη ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 [pdf έγγραφο]

Αρχές Τουρισμού (Α' Εξάμηνο): Εξοικείωση του φοιτητή με την έννοια του τουρισμού, τους βασικούς τουριστικούς όρους και τους παράγοντες που συ-νιστούν τη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία, διεθνώς. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του τουριστικού φαινομένου, δίνοντας έμφαση στις παραμέτρους εκείνες που συγκροτούν την τουριστική αγορά.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Page, S. (2006), Εισαγωγή στον Τουρισμό: Το Τουριστικό Μάνατζμεντ στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Παπαζήση.
 2. Tribe J. (2009), Philosophical Issues in Tourism, Toronto: Channel View Publications.
 3. Cooper C. & Hall C.M. (2008), Contemporary Tourism: An International Approach, Oxford: Butterworth-Heinemann


Μακροοικονομία (Β' Εξάμηνο): Περιγραφή και ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της μακροοικονομικής θεωρίας, όπως αυτά έχουν εξελιχθεί στα τελευ-ταία χρόνια στην στον παγκόσμιο χώρο και η ενημέρωση του φοιτητή για τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο της μακροοικονομικής θεωρίας καθώς και για τα μακροοικονομικά προβλήματα των σύγχρονων οικονομιών.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Begg D., Dornbusch R., Fischer S., (2008), Economics 9th Edition, McGraw-Hill International, London.
 2. Mankiw G, Taylor M., (2010), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με Αναφορά στις Ευρωπαϊκές Οικονομίες, Τόμος Β’, Μακρο-οικονομική, εκδόσεις Gutenberg.
 3. Κιόχος Π. & Παπανικολάου Γ. (2008), Σύγχρονη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.


Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό (Γ' Εξάμηνο): Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τις μεθόδους και τεχνικές που σχεδιάζουν και υλοποιούν τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι διευθυντές προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων προκειμένου να επιτύχουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-μικού της επιχείρησής τους.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης Κ. (2004), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Διοίκηση Προσωπικού, Rosili.
 2. Μούζα-Λαζαρίδη Αννα-Μαρία (2006), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Κριτική.
 3. Glebbeek, A.C., Bax, E.H. (2002), Labour Turnovers and its Effects on Performance: An Empirical Test Using Firm Da-ta, University of Groningen.
 4. Hunter, L.W. (2002), "Choices and the high-performance workplace, mastering management, part 11", The Financial Post.

Ορκωμοσία

-Νέα-Ανακοινώσεις

18.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
18.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
14.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
12.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.10
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.10
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
09.10
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.10
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
29.09
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
26.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
25.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
25.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
25.09
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23.09
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ
19.09
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
19.09
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
13.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
10.09
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
06.09
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
06.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
05.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
05.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
04.09
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
03.09
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
06.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.11
ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
22.07
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.07
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
05.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
21.05
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
16.05
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
06.05
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
06.05
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
06.05
ΕΥΔΟΞΟΣ
15.04
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
15.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
04.04
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
02.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
20.03
ΕΥΔΟΞΟΣ
19.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
12.03
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
12.03
Erasmus+
09.03
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01.03
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28.02
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
25.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
14.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
07.02
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΥ
04.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
03.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
01.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
22.01
ΕΡΓΑΣΙΑ
22.01
ΕΡΓΑΣΙΑ
22.01
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
21.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
17.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
08.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
11.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
10.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
05.12
ΕΡΕΥΝΑ
27.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
27.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.11
ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔYT. ΕΛΛΑΔΑΣ
31.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
29.10
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
26.10
ΥΠΕ&Θ
18.10
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
28.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
24.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
24.09
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.09
ERASMUS+
13.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
06.09
ΜΠΣ
05.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
05.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
04.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
06.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
06.08
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
02.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
28.06
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
08.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
18.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
14.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
06.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
05.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
31.05
ΥΠΕ&Θ
27.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.05
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ
22.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
18.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
15.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
14.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.05
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
10.05
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
07.05
ΥΠΕ&Θ
04.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
30.04
ΕΡΓΑΣΙΑ
26.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
26.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
25.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
24.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
22.04
ΔΙΑΛΕΞΗ
19.04
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
27.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
27.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
27.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
26.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
21.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22.03
ΕΛΚΕ
22.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
20.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
19.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.03
ΥΠΕ&Θ
16.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.03
ERASMUS+
09.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.03
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
26.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
23.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
23.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
14.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
05.02
ΕΛΚΕ
05.02
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
02.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
02.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
02.02
ΥΠΕ&Θ
25.01
ΕΛΚΕ
23.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
23.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
17.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.01
ΥΠΕ&Θ
10.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
10.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.01
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
04.01
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.12
ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ
21.12
ΥΠΕ&Θ
21.12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
20.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ