ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Προσωπικό Τμήματος
 
 Δρ. Νίκας Ιωάννης
 Ακαδημαϊκός Υπότροφος
  Σήμερα
Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Σπουδές
 • Πτυχίο Μαθηματικών - Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μεταπτυχιακό στο Μαθηματικά των Η/Υ και των Αποφάσεων (Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές της) - Τμήμα Μαθηματικών & Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Διδακτορικό στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική - Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Υπολογιστικές και Στοχαστικές μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης
 • Αριθμητική επίλυση προβλημάτων Ολικής Βελτιστοποίησης με επαληθευμένα αποτελέσματα
 • Αριθμητική επίλυση παραμετρικών προβλημάτων
 • Αριθμητική επίλυση προβλημάτων που εμπεριέχουν αβεβαιότητα (uncertainty)

Βιογραφικό Σημείωμα

Διδασκαλία
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
 • Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι
 • Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι & ΙΙ
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία
 • Εφαρμογές Η/Υ


Δημοσιεύσεις
 1. A. Koutras, A. Panagopoulos, and I.A. Nikas, Forecasting Tourism Demand Using Linear and Nonlinear Prediction Models, Academica Touristica, 1, pp. 85-98, 2016
 2. A. Koutras, A. Panagopoulos, and I.A. Nikas. Evaluating the Performance of Linear and Nonlinear Models in Forecasting Tourist Occupancy in the Region of Western Greece. In Tourism and Culture in the Age of Innovation, Springer International Publishing, pp. 377-391, 2016
 3. A. Koutras, A. Panagopoulos, and I.A. Nikas. Predicting Tourism Demand in the Western Greece Region Using Independent Component Analysis. In Tourism and Culture in the Age of Innovation, Springer International Publishing, pp. 361-375, 2016
 4. An. Panagopoulos, Al. Panagopoulos, I.A. Nikas, and I.N. Grapsa. A Comparative Study on Tourism Demand in Region Western Greece and its Contiguous Regions. Archives of Economic History, 27(2), pp. 19-35, 2015
 5. A. Panagopoulos, S. Malefaki, and I.A. Nikas. Forecasting the tourism demand using time-series - A case study on the prefectures of Western Greece. Journal of Tourism Research, 11, pp. 162-173, 2015
 6. C.D. Nikolakakou, T.N. Grapsa, I.A. Nikas, and G.S. Androulakis. A sequential approach for unconstrained optimization via a partitioning technique. International Journal of Computer Mathematics, 92(4), pp. 722-741, 2015
 7. I.A. Nikas, and A. Panagopoulos. A heuristic technique for selecting ARIMA models for forecasting tourism time series. In Proceedings of 5th International Conference on Tourism, June 24-27, London, UK, pp. 238-251, 2015. (ISSN: 2241-9314, ISBN: 978-618-81503-0-0)
 8. G.S. Androulakis, I.A. Nikas, T.N. Grapsa, A. Panagopoulos, Tourism forecasting using backtracking optimization, 5th International Conference on Tourism & Hospitality Management, pages 272-276, Athens, June 05-07, 2015.
 9. I.A. Nikas. Efficient Unconstrained Optimization Multistart Solvers Using a Self-Clustering Technique, in Proceedings of Numan2014 "Conference in Numerical Analysis", pages 204-209, Chania, September 2-5, 2014.
 10. I.A. Nikas, T.N. Grapsa. An escape-from-local minima technique in unconstrained, In Numan2012 "5th Conference in Numerical Analysis, page 34, Ioannina, September 5-8, 2012.
 11. I.A. Nikas, G.S. Androulakis, T.N. Grapsa. A Hybrid Branch-and-Bound Algorithm for Bound Constrained Optimization, Proceedings of Numan2010 "Conference in Numerical Analysis, pages 202-207, Chania, September 15-18, 2010.
 12. E.N. Malihoutsaki,I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. Improved Newton's method without direct function evaluations. Journal of Computational and Applied Mathematics, 227(1), pp. 206-212, 2009
 13. I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. Bounding the zeros of an interval equation. Applied Mathematics and Computation, 213(2), pp. 466-478, 2009
 14. I.A. Nikas, T.N. Grapsa, G.S. Androulakis. Global Optimization via Interval Equations, Proceedings of 23rd Conference on Operational Research (Euro XXIII 2009), page 249, July 05-08, 2009.
 15. C.D. Nikolakakou, T.N. Grapsa, I.A. Nikas, and G.S. Androulakis. A Lexicographic Approach on Unconstrained Optimization, Proceedings of 23rd Conference on Operational Research (Euro XXIII 2009), page 90, July 05-08, 2009.
 16. I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. On Solving Efficiently Interval Polynomial Equations of Degree n, Proceedings of Numan2008 "Conference in Numerical Analysis: Honoring Richard S. Varga on his 80th birthday", pages 144-147, September 1-5, 2008. (preprint)
 17. E.N. Malihoutsaki,I.A. Nikas, and Grapsa, T.N. Improved Newton's Method Without Direct Function Evaluations, Proceedings of Numan2007 "Conference in Numerical Analysis", pages 85-88, September 3-7, 2007.
 18. I.A. Nikas, D.G. Sotiropoulos, and T.N. Grapsa. Extending Interval Newton Method for Nonlinear Parameterized Equations, Proceedings of ICNAAM 2006, International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, pages 512-515, 2006.
 19. D.G. Sotiropoulos, I.A. Nikas, and T.N. Grapsa. Improving the Efficiency of a Polynomial System Solver via a Reordering Technique, Proceedings of 4th GRACM "Congress on Computational Mechanics", vol. 3, pages 970-977, 2002.


Επικοινωνία
Γραφείο: Ισόγειο Νέου Κτιρίου Σ.Δ.Ο., Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
Τηλέφωνο: 261036.9343
2610369300
e-mail: nikas@teiwest.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: tour.teiwest.gr/inikas/
Ώρες φοιτητών:
 • Τρίτη 10.00-12.00
 • Τετάρτη 11.00-13.00


 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Πέμπτη 21 Σεπεμβρίου 2017