ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Το Τμήμα
 

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πατρών ξεκίνησε την εκπαιδευτική του δράση το Φεβρουάριο του 1974 όταν λειτούργησε για πρώτη φορά σαν τμήμα της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχ/σεων (ΑΣΕΕ) του ΚΑΤΕ Πατρών. Η φοίτηση ήταν διετής και επιπλέον είχε τέσσερις μήνες πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Τα ίδια ίσχυαν και όταν το ΚΑΤΕ έγινε ΚΑΤΕΕ και το προφίλ των μαθημάτων του είχε σκοπό να προετοιμάζει ικανά στελέχη που να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην Τουριστική Βιομηχανία της χώρας μας με ιδιαίτερη έμφαση στον ξενοδοχειακό τομέα.

Το 1983 με το Ν.1404 περί ΤΕΙ, όπως όλα τα τμήματα έτσι και το δικό μας έγινε τριετούς φοίτησης με επιπλέον έξι μήνες πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Φυσικό ήταν, να προστεθούν μαθήματα με την κατεύθυνση να γίνεται διττή δηλαδή ξενοδοχειακή και εν γένει τουριστική, έτσι που να είναι ικανοί οι απόφοιτοι μας, να απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργασία που αφορά στην Τουριστική Βιομηχανία της χώρας μας. Οι πρώτοι απόφοιτοι του νέου αυτού προγράμματος σπουδών, ανοίγουν τις πόρτες και στους επόμενους, για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή (κυρίως στην Αγγλία), καθώς το πτυχίο τους αναγνωρίζεται ως ισότιμο, με αυτά των αντίστοιχων βασικών σπουδών της Ευρώπης. Πολλοί από αυτούς τους Πτυχιούχους μας, κατέχουν σήμερα διευθυντικές θέσεις.

Το 1994 όμως έγινε η τομή και τα πρώτα τμήματα των ΤΕΙ της Ελλάδος, Τουριστικών Επιχ/σεων μαζί με αυτά της Νοσηλευτικής αποκτούν με το Προεδρικό διάταγμα 212/94, πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης. Επτά εξάμηνα φοίτησης και το όγδοο είναι το εξάμηνο της πρακτικής τους άσκησης και της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Έτσι λοιπόν είναι η τρίτη φορά, σε αυτή την χρονική στιγμή, που γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, διατηρώντας όμως την φυσιογνωμία του Τμήματος μέσα από τις γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές μας. Τα μαθήματά μας από το 1974 μέχρι το 2003 είναι μοιρασμένα σε θεωρητικά και εργαστηριακά. Η υποχρεωτική παρακολούθηση όμως, της πληθώρας των εργαστηρίων, μας οδήγησαν στη δημιουργία νέων χώρων εργαστηρίων, με βελτιωμένο εξοπλισμό. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η εισαγωγή των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς εργασίας, για να έχουμε πάντα ενημερωμένους απόφοιτους. Στα πλαίσια της Ανωτατοποίησης του Ιδρύματος, αναμορφώσαμε πάλι το πρόγραμμα σπουδών μας, το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και το οποίο εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2002 (Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003).

Την αναμόρφωση αυτή όμως μας την επέβαλλαν έμμεσα και οι νέες συνθήκες και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Εκείνο που επιδιώχθηκε βέβαια ήταν να παραμείνει η βασική κατεύθυνση σπουδών «Διοίκησης Τουριστικών Επιχ/σεων» και αυτή να αφορά στα ξενοδοχεία, και στα ταξιδιωτικά και εν γένει τουριστικά γραφεία.

Το Μάρτιο του 2003 εγκρίθηκε η πρόταση του τμήματός μας, που είχε υποβληθεί στο Υπ.Παιδείας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΚ ΙΙ με θέμα «Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών». Σκοπός του είναι η εφαρμογή των νέων μεθόδων εκπαίδευσης με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως τηλεκπαίδευση, χρήση διαδικτύου κ.α.

Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο προς όφελος των φοιτητών μας, έτσι που να γίνονται όσο το δυνατό καλύτερα και άρτια ενημερωμένοι επαγγελματίες του τουρισμού και να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες προς όφελος των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που θα υπηρετήσουν, στα πλαίσια της τοπικής αλλά και της ελληνικής εν γένει οικονομίας.

 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019