ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα
 

Οδηγός πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πάτρα [Σεπτέμβριος 2017 - ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας]

Συνέχεια...
Συνέχεια...
 
Το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Ημερολόγιο της PROTEL Hotel Software

Η PROTEL HotelSoftware επέλεξε το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απ' όλα τα Τουριστικά Εκπαιδευτικά Τμήματα της Ελλάδας για να το προβάλει μέσω του ημερολογίου της.

Συνέχεια...
 
Περιεχόμενο Σπουδών και Αποστολή Τμήματος

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (http://tour.teiwest.gr) ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ Β/1457/3-10-2006) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της Τουριστικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης (Management) στην διοίκηση και λειτουργία Τουριστικών Επιχ/σεων και Οργανισμών (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Συνέχεια...
 
Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών

Η γενικότερη πολιτικοοικονομική και πρακτική αντιμετώπιση του τουριστικού φαινομένου που κατακλύζει και διαχέεται στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας απαιτεί μία ευρύτατη στις διαστάσεις της εκπαίδευση, ικανή να ανταπεξέλθει: ii) στην αναγκαία πλέον συνεχή κριτική θεώρηση και αντιμετώπιση του τουρισμού ως βασικού συντελεστή της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας και ii) στην αποτελεσματική παραγωγή και διάθεση της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή του τουριστικού προϊόντος, από καθαρά επιχειρηματική πλευρά.

Συνέχεια...
 
Βασικά Στοιχεία Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος: Αναστάσιος Α. Παναγόπουλος, Καθηγητής
Γραμματεία Τμήματος: Κορσιάνου Κατερίνα, Ζορμπά Σταυρούλα

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 2610 369204-5/369227,
φαξ: 2610 369183,
e-mail: touristikes@teiwest.gr

Συνέχεια...
 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019