ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα
 

 

Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών

 

Η γενικότερη πολιτικοοικονομική και πρακτική αντιμετώπιση του τουριστικού φαινομένου που κατακλύζει και διαχέεται στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας απαιτεί μία ευρύτατη στις διαστάσεις της εκπαίδευση, ικανή να ανταπεξέλθει: i) στην αναγκαία πλέον συνεχή κριτική θεώρηση και αντιμετώπιση του τουρισμού ως βασικού συντελεστή της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας και ii) στην αποτελεσματική παραγωγή και διάθεση της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή του τουριστικού προϊόντος, από καθαρά επιχειρηματική πλευρά.

Η αντίληψη και αποδοχή της ζωτικής σημασίας του τουρισμού στην οικονομία και κοινωνία, και η υιοθέτηση μιας ευρύτερης επιστημονικής προσέγγισης υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του προσφάτως αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΤΕΙ τον Μάιο 2010 και εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Ο σκοπός του αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών συνίσταται στο να παρέχει οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων σε μίκρο και μάκρο ανάλυση, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική/ τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Συγκεκριμένα, οι δυο βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

  • η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών τουριστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένο προφίλ επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και
  • η εκπαίδευση στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ), της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών, νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων) καθώς επίσης συμβούλων αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων σε θέματα σχεδιασμού, τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από ένα σύνολο θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων προσφέροντας εκπαίδευση η οποία καλύπτει τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις στον χώρο της ξενοδοχίας, της εστίασης και της πρακτόρευσης του τουρισμού, καθώς επίσης και τους υπόλοιπους κλάδους, επαγγέλματα και επιστημονικούς χώρους του τουρισμού που σκοπό έχουν να κρίνουν, να αξιολογούν, να ερευνούν και να σχεδιάζουν την ανάπτυξη και τη διοίκηση του τουρισμού σε μια χώρα-υποδοχής, ως συνολικό φαινόμενο.

Επίσης, παρέχει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων να προχωρούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.


Περιεχόμενο Σπουδών και Αποστολή ΤμήματοςΒασικά Στοιχεία Τμήματος
 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019