ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Προσωπικό Τμήματος
 
 Δρ. Παναγόπουλος Αλκιβιάδης
 Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων
και Προβλέψεων στον Τουρισμό
  Σπουδές
  • Πτυχίο Φυσικής - Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Διδακτορικό στη Φυσική - Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων πρόγνωσης στατιστικών δεδομένων με εφαρμογές στον τουρισμό
  • Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
  • Μοντέλα Αξιολόγησης Τουριστικών Δικτυακών Τόπων
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Υπολογιστική επίλυση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς δυναμικών συστημάτων που περιγράφοντα μέσω διαφορικών εξισώσεων
  • Υπολογιστική ΡευστομηχανικήΔιδασκαλία

Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
Βάσεις Δεδομένων
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία
Επικοινωνία
Γραφείο: Ισόγειο Νέου Κτιρίου Σ.Δ.Ο.
Τηλέφωνο: 261036.9338
261036.9343-5
e-mail: panagopa@teiwest.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: tour.teiwest.gr/panagopa/


Ώρες φοιτητών
  • Δευτέρα 10.00-14.00
  • Τρίτη 10.00-14.00


 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019