ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Προσωπικό Τμήματος
 
 Δρ. Νίκας Ιωάννης
 Ακαδημαϊκός Υπότροφος
  Σπουδές
  • Πτυχίο Μαθηματικών - Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μεταπτυχιακό στο Μαθηματικά των Η/Υ και των Αποφάσεων (Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές της) - Τμήμα Μαθηματικών & Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Διδακτορικό στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική - Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Υπολογιστικές και Στοχαστικές μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης
  • Αριθμητική επίλυση προβλημάτων Ολικής Βελτιστοποίησης με επαληθευμένα αποτελέσματα
  • Αριθμητική επίλυση παραμετρικών προβλημάτων
  • Αριθμητική επίλυση προβλημάτων που εμπεριέχουν αβεβαιότητα (uncertainty)

Βιογραφικό Σημείωμα


Διδασκαλία

Στατιστική Επιχειρήσεων
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
Ποσοτικές Μέθοδοι
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι & ΙΙ
Βάσεις Δεδομένων
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία
Εφαρμογές Η/Υ
Επικοινωνία
Γραφείο: Ισόγειο Νέου Κτιρίου Σ.Δ.Ο., Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
Τηλέφωνο: 261036.9343
2610369300
e-mail: nikas@teiwest.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: tour.teiwest.gr/inikas/


Ώρες φοιτητών
  • Τρίτη 10.00-12.00
  • Τετάρτη 11.00-13.00


 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019