ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Προσωπικό Τμήματος
 
 Νότα Δροσοπούλου
 Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
  Σπουδές
  • Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρας (Κ.Α.ΤΕ.Ε)
  • Πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Βιογραφικό Σημείωμα


Επικοινωνία
Γραφείο: Υπόγειο Νέου Κτιρίου Σ.Δ.Ο.
e-mail: notadr0@gmail.com
Προσωπική Ιστοσελίδα: tour.teiwest.gr/ndrosop/


 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019