ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Πρακτική Άσκηση
 

 

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Δρ. Αλκιβιάδης Παναγόπουλος (panagopa@teiwest.gr)

Επίσημη ιστοσελίδα εργαστηρίου: tisf.tour.teiwest.gr


Αντικείμενα έρευνας
 • Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων
 • Στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης τουριστικής μεγεθών
 • Υπολογιστικά μοντέλα πρόβλεψης τουριστικής μεγεθών
 • Επεξεργασία και ανάλυση της συνολικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στοιχείων του δορυφόρου λογαριασμού τουρισμού.
 • Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας.
 • Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης περιοχών.
 • Τουριστικά πληροφοριακά συστήματα και παγκόσμιος ιστός.
 • Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών με τουριστικό περιεχόμενο.
 • Συστήματα συστάσεων τουριστικού περιεχομένου.
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων τουριστικού περιεχομένου.
 • Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου.
 • Κατανεμημένα συστήματα αξιοποίησης/διαχείρισης τουριστικών πληροφοριών με χρήση σύγχρονων μεθόδων επιχειρηματικής ευφυΐας και των τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού


Δημοσιεύσεις
 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019