ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Προσωπικό Τμήματος
 
 Δρ. Παναγόπουλος Αλκιβιάδης
 Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων
και Προβλέψεων στον Τουρισμό
  Σήμερα
Καθηγητής στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Σπουδές
 • Πτυχίο Φυσικής - Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Διδακτορικό στη Φυσική - Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων πρόγνωσης στατιστικών δεδομένων με εφαρμογές στον τουρισμό
 • Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
 • Μοντέλα Αξιολόγησης Τουριστικών Δικτυακών Τόπων
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Υπολογιστική επίλυση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς δυναμικών συστημάτων που περιγράφοντα μέσω διαφορικών εξισώσεων
 • Υπολογιστική ΡευστομηχανικήΔιδασκαλία
 • Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
 • Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία


Δημοσιεύσεις

Διεθνή Περιοδικά
 1. A. Koutras, A. Panagopoulos, and I.A. Nikas, Forecasting Tourism Demand Using Linear and Nonlinear Prediction Models, Academica Touristica, 1, pp. 85-98, 2016
 2. An. Panagopoulos, Al. Panagopoulos, I.A. Nikas, and I.N. Grapsa. A Comparative Study on Tourism Demand in Region Western Greece and its Contiguous Regions. Archives of Economic History, 27(2), pp. 19-35, 2015
 3. A. Panagopoulos, S. Malefaki, and I.A. Nikas. Forecasting the tourism demand using time-series - A case study on the prefectures of Western Greece. Journal of Tourism Research, 11, pp. 162-173, 2015
 4. Panagopoulos, A., Kanellopoulos, D., Karachanidis, I., and Konstantinidis, S. (2011). A comprehensive evaluation framework for hotel websites: The case of chain hotel websites operating in Greece. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(7), pp. 695-717.
 5. Psillakis, Z., Panagopoulos, A., and Kanellopoulos, D. (2008). Low cost inferential forecasting and tourism demand in accommodation industry. Tourismos, 4(2), pp. 47-68.
 6. Kanellopoulos, D. N., and Panagopoulos, A. A. (2008). Exploiting tourism destinations' knowledge in an RDF-based P2P network. Journal of Network and Computer Applications, 31(2), pp. 179-200.
 7. Panagopoulos, A., and Panagopoulos, A. (2005). A time series method for occupancy forecasting - A case study of West Greece. Archives of Economic History, 17(1), pp. 67-78.
 8. Panagopoulos A., Panagopoulos A., and Konstantinidis S. (2005). A seasonal forecasting model of the tourist sector: the case of Central Macedonia. Journal of Finance & Informatics. Special Conference, Issue - Part A, 2(2), pp. 104-114.
 9. Kanellopoulos, D., Panagopoulos, A., and Psillakis, Z. (2004). Multimedia applications in Tourism: The case of travel plans. Tourism Today, 4, pp. 146-156.
 10. Panagopoulos, A. A., Psillakis, Z. M., and Karahalios, G. T. (1991). Steady streaming induced by a cylinder performing transverse and torsional oscillations. Physics of Fluids A: Fluid Dynamics, 3(5), pp. 782-792.
 11. Karahalios, G. T., and Panagopoulos, A. A. (1989). Flow Induced by a Lamina Performing Transverse and Torsional Oscillations. Acta Mecanica, 78(1), pp. 129-143.
 12. Karahalios, G. T., and Panagopoulos, A. A. (1989). Oscillatory Flow in a Curved Annular Pipe. Physics of Fluids A, 1(7), pp. 1104-1111.

Συνέδρια
 1. A. Koutras, A. Panagopoulos, and I.A. Nikas. Evaluating the Performance of Linear and Nonlinear Models in Forecasting Tourist Occupancy in the Region of Western Greece. In Tourism and Culture in the Age of Innovation, Springer International Publishing, pp. 377-391, 2016
 2. A. Koutras, A. Panagopoulos, and I.A. Nikas. Predicting Tourism Demand in the Western Greece Region Using Independent Component Analysis. In Tourism and Culture in the Age of Innovation, Springer International Publishing, pp. 361-375, 2016
 3. I.A. Nikas, and A. Panagopoulos. A heuristic technique for selecting ARIMA models for forecasting tourism time series. In Proceedings of 5th International Conference on Tourism, June 24-27, London, UK, pp. 238-251, 2015. (ISSN: 2241-9314, ISBN: 978-618-81503-0-0)
 4. G.S. Androulakis, I.A. Nikas, T.N. Grapsa, A. Panagopoulos, Tourism forecasting using backtracking optimization, 5th International Conference on Tourism & Hospitality Management, pages 272-276, Athens, June 05-07, 2015.
 5. Karachanidis, I., Kanellopoulos, D., Panagopoulos, A., and Konstantinidis, S. (2008). Evaluating chain hotel websites: the case of Greece. Second international scientific conference of the e-Business forum "E-business in travel, tourism and hospitality", 14 March 2008, Athens, Greece.
 6. Kanellopoulos, D., and Panagopoulos, A. (2006). How semantic web services manage quality of small hospitality businesses?. International Scientific Congress (24th EuroCHRIE): In Search of Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel & Hospitality. 25-28 October 2006, Makedonia Palace Hotel, Thessaloniki, Greece.
 7. Kanellopoulos, D., Panagopoulos, A., and Karahanidis, J. (2005). How the semantic web revolutionizes destination management systems. International Conference on Tourism Development and Planning, 11-12 June, Patras, Greece.
 8. Kanellopoulos, D., and Panagopoulos, A. (2005). Exploiting tourism destinations' knowledge in a RDF-based P2P network. Hypertext 2005, 1st International Workshop WS4 "Peer to peer and Service Oriented Hypermedia: Techniques and Systems", 6 September 2005, Salzburg, ACM Press.
 9. Psillakis, Z. M., Gotsis, D. I., Panagopoulos, A. A., and Karahalios, G. T. (2004). A Novel Approximation on the Equations of Steady Flow induced by an Oscillating Symmetric Body. 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering", 8-10 September, Athens, Greece.
 10. Panagopoulos, A., Psillakis, Z., and Kanellopoulos, D. (2004). A low cost reliable forecasting model of tourism data. In Sustainable Tourism, Publication of WIT (Wessex Institute of Technology) Press, International Conference on Sustainable Tourism 2004, 7-9 July, Segovia, Spain, 76, pp. 344-352 (ISBN: 1-85312-728-8).
 11. Kanellopoulos, D., and Panagopoulos, A. (2004). Design of a novel management system of web multimedia travel plans. In Sustainable Tourism, Publication of WIT (Wessex Institute of Technology) Press, International Conference on Sustainable Tourism 2004, 7-9 July, Segovia, Spain, 76, pp. 353-362 (ISBN: 1-85312-728-8).
 12. Petrakis, M. A., Panagopoulos, A. A., Psillakis, Z. M., and Karahalios, G. T. (1999). The effects of rotation in pipe flow. Proceedings of 3rd National Congress on Computational Mechanics, 24-26 June, Volos, Greece, pp. 759-765.
 13. Gotsis, D. I., Panagopoulos, A. A., Psillakis, Z. M., and Karahalios, G. T. (1998). Steady flow induced by an oscillating body in a viscous fluid. Proceedings of 5th National Congress on Mechanics, 27-30 August, Ioannina, Greece, pp. 571-578.
 14. Παναγόπουλος, Α. Α., Ψυλλάκης, Ζ. Μ., and Καραχάλιος, Γ. Τ. (1993). Σταθερή ροή επαγόμενη από ένα κύλινδρο που εκτελεί ταλαντώσεις μέσα σε ιξώδες ρευστό. Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Κομοτηνή - Ξάνθη - Αλεξανδρούπολη, 18-21 Μαρτίου.
 15. Panagopoulos, A. A. (1991). Streaming Flow Generated by a Cylinder Which Performs Transverse and Torsional Oscillations in Viscous Fluid. 1st General Conference of the Balkan Physical Union, September 1991, Thessaloniki, Greece, pp. 2-20.
 16. Παναγόπουλος, Α. Α. (1989). Σχέση μεταξύ των διαστάσεων ενός αρτηριακού καθετήρα και της πρόκλησης αθυρωματικών πλακών. Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Πρακτικά Συνεδρίου, τόμος Α, Αθήνα, 16-20 Δεκεμβρίου, σελ. 119.


Επικοινωνία
Γραφείο: Ισόγειο Νέου Κτιρίου Σ.Δ.Ο.
Τηλέφωνο: 261036.9338
261036.9343-5
e-mail: panagopa@teiwest.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: tour.teiwest.gr/panagopa/
Ώρες φοιτητών:
 • Δευτέρα 10.00-14.00
 • Τρίτη 10.00-14.00


 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Πέμπτη 21 Σεπεμβρίου 2017