Έντυπα || Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Θέματα Τουριστικής Εκπαίδευσης

 

   
Αναγκαιότητα Λειτουργίας του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οδηγός Σπουδών

Ψήφισμα των Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οι Θέσεις του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Αθήνας αναφορικά με το νομοσχέδιο για ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

 

 

Α. Τ. Ε. Ι. ΠΑΤΡΑΣ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Πάτρα, ΕΛΛΑΣ

www.teipat.gr