ΑΡΧΙΚΗ TO TMHMA ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ERASMUS
Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Εργαστήριο || Εργασία || Συνέδρια || Τουριστικά άρθρα || Σύνδεσμοι || e-class|| Επικοινωνία
Πρακτική Άσκηση
 

 

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό

Αντικείμενα έρευνας

 • Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων
 • Στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης τουριστικής μεγεθών
 • Υπολογιστικά μοντέλα πρόβλεψης τουριστικής μεγεθών
 • Επεξεργασία και ανάλυση της συνολικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στοιχείων του δορυφόρου λογαριασμού τουρισμού.
 • Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας.
 • Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης περιοχών.
 • Τουριστικά πληροφοριακά συστήματα και παγκόσμιος ιστός.
 • Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών με τουριστικό περιεχόμενο.
 • Συστήματα συστάσεων τουριστικού περιεχομένου.
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων τουριστικού περιεχομένου.
 • Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου.
 • Κατανεμημένα συστήματα αξιοποίησης/διαχείρισης τουριστικών πληροφοριών με χρήση σύγχρονων μεθόδων επιχειρηματικής ευφυΐας και των τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού


Δημοσιεύσεις

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Δρ. Αλκιβιάδης Παναγόπουλος (panagopa@teiwest.gr)

 


ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 

 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ

www.teiwest.gr

 

 

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017